Hvad er STU?

STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Et STU forløb kan vare op til 3 år.

Hvad indeholder STU på Daghøjskolen Sydvestjylland?

På Daghøjskolen Sydvestjylland har vi tilrettelagt uddannelsen, så den indeholder en grundpakke med flg. fag:

• Dansk
• Matematik
• Sprog (pt engelsk)
• Samfund og IT,  -  hvor du fx lærer at bruge forskelligt software fx. Officepakken, E-kurser, apps som hjælperedskaber og lærer om et aktivt voksenliv med egen bolig og økonomi.
• Virksomhedspraktik eller uddannelsespraktik – hvor du prøver at være på arbejdsmarkedet og får erfaringer med at arbejde og samarbejde eller deltage i et uddannelsesforløb, hvis det er muligt. 

Derudover tilbyder vi følgende værkstedsfag med praktisk træning, som du kan kombinere med grundpakken:

• Fjernstudieværksted - hvor du vha. IT kan tage faglige e-kurser fra hele verden. Værkstedet er til dig, der gerne vil læse videre.
• Mental styrkeværksted - hvor du træner teknikker, der gør dig mentalt stærkere som person.
• Vejledningsværksted - hvor du får konkret vejledning til, hvordan du kan komme videre i uddannelse, job og din personlige udvikling. Her bliver du afklaret som dine fremtidsmuligheder.
• Sundhedsværksted – hvor du lærer om kroppen, laver mad og får motion og bliver fysisk stærkere, slankere og sundere eller hvor du bliver forberedt på at kunne arbejde med mennesker indenfor sundhedssektoren eller indenfor fødevare.

Er du ordblind eller har behov for FVU kan vi arrangere denne undervisning for dig i samarbejde med AOF.

Hvem kan deltage?

For at deltage i en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal man være visiteret fra ens hjemkommune gennem sin uddannelsesvejleder. Man skal desuden kunne starte på uddannelsen inden man bliver 25 år.

Hvordan foregår undervisningen?

Som kursist får du først tilknyttet en kontaktperson, der tilrettelægger din undervisning ud fra en samtale om, hvad du kan, har lyst til og brug for.
Undervisningen foregår typisk som gruppevejledning i mindre grupper, men du har også mulighed for at arbejde alene eller i en større gruppe. Typisk starter vi dagen med en kortere fælles samling og derefter en lektion med fællesundervisning, hvorefter kursisterne går i mindre grupper til vejledning eller arbejder alene med sit eget område.  Vi spiser sammen og der er med jævne mellemrum arrangementer fx. musik og events, studieture og workshops.
Undervisningen er fordelt med minimum 840 timer årligt. Heltid 24 - 30 timer pr. uge i dagtimerne.

Hvad gør Daghøjskolen som andre ikke gør?

Vi arbejder konsekvent med anerkendende pædagogik ud fra både moderne principper for læring og nyere hjerneforskning. Dvs. at vi kigger på det du kan og styrker det. Vi ser på det der fungerer og styrker det. Vi giver dig lov til at være den du er og styrker dig i det. Vi ser ikke på diagnoser, men på mennesker. Vi lærer af fortiden, men hænger ikke fast i den og vender nederlag til erfaringer. Vi nyder nuet og vil selv forme fremtiden. Vi arbejder med struktur i hverdagen, fordi struktur giver tryghed og forudsigelighed, men vi har ikke mange regler. To har vi dog – og det er NUL mobning og NUL stress. Mobning strider mod alt det vi vil, - for vi vil hinanden det bedste, og stress forhindrer os i at lærer noget.
Heldigvis er al moderne pædagogik og hjerneforskning enig med os i, at det er den bedste medicin til læring. Vil du vide mere om vores pædagogiske tilgang, så kontakt os. 

Virker det?

På Daghøjskolen Sydvestjylland bruger vi alternative, men anerkendte metoder til at dokumentere det du lærer. Vi bruger særligt udviklede progressionsskemaer, vi har udviklet pga. mange års erfaring med specialpædagogik og vi bruger af og til jobcentrenes dokumentationssystemer til at vurdere dine fremskridt.
Vi laver desuden løbende samtaler med dig og din vejleder, hvor vi justerer din mål i forhold til, hvad du har opnået i forløbet.
Du kan få dokumentation for det du har lært hos os i form at et kompetencebevis, der beskriver, hvad du har lært.
Hvis du tager fjernstudier samtidig med dit kursus hos os, kan du herigennem få yderligere formel dokumentation du kan bruge videre i din uddannelse.

Hvordan kan man komme til at deltage?

Du kan starte med at ringe til os, så skal vi nok hjælpe dig igang, men ellers henvender du dig med sit ønske til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den kommune, hvor du bor. Derefter skal du have en samtale med en vejleder. Hvis det viser sig at alle synes det er en god ide, kan du evt. komme i praktik hos os, inden du træffer dit endelige valg.

Læs mere om STU på uddannelsesguiden  (ug.dk)
Læs mere om ungdommens uddannelsesvejledning (ug.dk)
Læs mere om ungdommens uddannelsesvejledning i Esbjerg

Når man går i et STU-forløb kan man ikke søge SU, men man bibeholder de ydelser, man i øvrigt måtte have ret til.
Med hensyn til transporttilskud tager kommunen stilling til behovet for hjælp til at komme til og fra det enkelte uddannelsessted, blandt andet på baggrund af en lægeerklæring.

Du kan starte på STU-forløbet løbende efter aftale.

Vil du vide mere så kontakt Daghøjskolens leder Helge Bech på 75139811 [email protected] eller underviser Torben Koch på mobil 41247514.