Bestyrelsesmedlemmer
for Daghøjskolen Sydvestjylland

Formand  Paul Holst
Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Næstformand Bent Würsching
Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Ketty Christoffersen
Udpeget af Esbjerg Byråd

Martin Lund
Udpeget af bestyrelsen

Anton Andersen
Udpeget af medarbejdere