Daghøjskolen tilbyder mentorstøtte

Lovgrundlag:

Lov om aktiv beskræftigelsesindsats, kap. 9 b

Lov om integration af udlændinge, § 23 d

Målgruppe

Målgruppen kan være ledige, sygemeldte, revalidenter. Det er behovet, der er afgørende for bevillingen. 

Vores målgruppe er også personer, der er under 30 år og har været omfattet af jobcentrets indsats og starter på en ordinær uddannelse på almindelige vilkår.

Formål

Støtten kan være hjælp på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen, og især hjælp til fastholdelse i job/uddannelse.

Forudsætninger

Det er Jobcentret, der bevilger støtten og der skal være indgået en aftale om indholdet af støtten samt andre formaliteter.

Indhold

Indholdet kan fx. være at komme op og møde til tiden, kontakte læge, myndigheder og jobcentret.

Mentorstøtte indeholder ikke

- Administration af borgerens penge,

- Praktisk bistand og personlig pleje ("hjemmehjælp" efter Servicelovens § 83).

- Medicindosering

Transport af borgeren, men udelukkende ledsagelse af borgeren. Transport defineres som befordring, hvor formålet udelukkende er at transportere borgeren fra A til B.

Metode og personale

Vi anvender konsekvent anerkendende pædagogik som udgangspunkt.  Vi arbejder vedholdende i forhold til borgeren med at skabe struktur og målsætning med udgangspunkt i borgeren og kommunens handleplan. Vil du vide mere om teorien bag pædagogikken er du velkommen til at kontakte os. 

Personalet er pædagogisk eller terapeutisk uddannet med erfaring indenfor området.

Evaluering og justering.

Vi justerer aftalen løbende i forhold til behovet.  For at sikre en flexibel indsats har vi en måneds opsigelsesvarsel på aftalen.

Visitation

Borgeren skal visiteres til ydelsen af jobcentret.  Sagsbehandler kontakter Daghøjskolen Sydvestjylland på tlf. 75139811 eller [email protected] med henblik på et visitationsmøde.