Daghøjskolen tilbyder pædagogisk støtte

Lovgrundlag:  jf. § 85 i serviceloven

Målgruppe

Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.  Vi har særlig erfaring med målgruppen af psykisk sårbare unge voksne.

Formål

At blive styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse til at mestre eget liv.

At blive bedre til at få et hverdagsliv på egne betingelser og dermed opnår størst mulig indflydelse på egen tilværelse.

Forudsætninger

Der skal være udarbejdet en social handleplan af sagsbehandleren jf. § 141 i lov om social service. Handleplanen skal indeholde formål, udviklingsmål og tidsplan for opfølgning.

Indhold

 • Tilbuddet kan indeholde socialpædagogisk/ socialpsykiatrisk støtte indenfor følgende områder:

  • Hjælp til at skabe struktur i hverdagen

  • Fastlægge døgnrytme med hjælp af f.eks. skemaer og tidsplaner

  • Motivere til at deltage i aktiviteter i dagtimerne

  • Opfølgning og fastholdelse af struktur

 • Planlægning af økonomi og forståelse for offentlige breve, samt hjælp til at klare økonomi:

  • Budgetlægning og hjælp til administration,

  • Gennemgå post, formidle forståelse, besvare post og organisere post.

  • Ledsagelse til og fra pengeinstitut.

  • Optræning til selv at klare økonomi via PBS.

 • Indkøb og madlavning:

  • Planlægning, tilberedning og oprydning i en optræningsperiode.

  • Vejledning og planlægning af indkøb af dagligvarer.

 • Vejledning og planlægning af større indkøb. F.eks. tøj, indbo.

  • Vejledning om ernæring

 • Personlig hygiejne: Motivering og vejledning til f. eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering og relevant påklædning.

 • Oprydning og rengøring af bolig samt tøjvask:

  • Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet.

  • Motivere til at klare tøjvask eller vaskeordning.

  • Planlægning af oprydning og rengøring af

  • hjemmet.

  • Planlægning til at man kan klare tøjvask.

 • At skabe netværk:

  • Genoprette/etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrigt netværk.

  • Dialog omkring sociale relationer og adfærd.

  • Vejledning omkring familierollen og parforhold, - herunder prævention.

  • Motivere til brug, opstart og at opretholde dagtilbud.

  • Støttende samtaler

 • Hertil kommer at udvikle teknikker til at kompensere for de manglende færdigheder.Ydelsen kan også bestå i ledsagelse med socialpædagogisk indhold til eksempelvis dagtilbud, fritidstilbud eller behandling herunder til indlæring af nye ruter i forbindelse hermed.
   

Ydelser indeholder ikke

- Administration af borgerens penge,

- Praktisk bistand og personlig pleje ("hjemmehjælp" efter Servicelovens § 83).

- Medicindosering

- Støtte til jobrelaterede opgaver såsom aktivering eller praktikforløb

- Transport af borgeren, men udelukkende ledsagelse af borgeren. Transport defineres som befordring, hvor formålet udelukkende er at transportere borgeren fra A til B.

Metode og personale.

Vi anvender konsekvent anerkendende pædagogik som udgangspunkt.  Vi arbejder vedholdende i forhold til borgeren med at skabe struktur og målsætning med udgangspunkt i borgeren og kommunens handleplan. Vil du vide mere om teorien bag pædagogikken er du velkommen til at kontakte os.

Personalet er pædagogisk eller terapeutisk uddannet med erfaring indenfor området.

Evaluering og justering.

Vi justerer aftalen løbende i forhold til behovet.  For at sikre en flexibel indsats har vi en måneds opsigelsesvarsel på aftalen.  Efter aftale kan der sendes statusrapport jf. handlingsplanen.

Visitation:

Borgeren skal visiteres til ydelsen af hjemkommunen.  Sagsbehandler kontakter Daghøjskolen Sydvestjylland på tlf. 75139811 eller [email protected] med henblik på et visitationsmøde.