Daghøjskolen tænker anderledes.

Helt enkelt tilpasser vi vores kurser til vores kursister. Ikke omvendt.
Vi udvikler kurserne sammen med virksomheder, skoler, foreninger, jobcentre og enkeltpersoner, så vi ved at man lærer noget, der kan bruges. Og vi udvikler undervisningsformerne sammen med vore kursister.

Vi arbejder især med relationsskabelse og anerkendelse, men vi vil ikke låse os fast på en bestemt pædagogisk tilgang før vi har talt med den enkelte kursist, og vi vil derfor gerne have en personlig kontakt før starten. Som udgangspunkt vil vi dog gerne:

  • Gøre det praktiske så let som muligt 
  • ​Være imødekommende og involverende
  • Etablere et gruppetilhørsforhold
  • Give positive faglige oplevelser og anerkendelse
  • Stille klare faglige krav og spilleregler
  • Etablere stigende og klart afgrænset deltagerstyring
  • Være åbne om fremskridt og vanskeligheder
  • Give let adgang til personlig vejledning


Vi tror på, at alle mennesker både har en værdi og en nytteværdi. Vi oplever også, at det virker, når vi tror på vores kursister og stiller passende forventninger. Også selvom ingen andre tror på det.