Daghøjskolen tilbyder privatundervisning

Daghøjskolen tilbyder privatundervisning til elever med særlige forudsætninger. 

Vi tilrettelægger undervisningen efter den enkelte elev som supplement til hjemmeundervisning eller undervisning i folkeskolen på 4. til 9. klassetrin.

Målgruppen er elever, der er inkluderet i i almene klasser, men fortsat har behov for specialiserede metoder og pædagogik.

Det kan fx være:

  • Elever, der har behov for supplement til hjemmeundervisning.

  • Elever, der har ADHD, angst, depression eller psykiatriske problematikker.

  • Elever, der er isolerede socialt.

  • Elever, der har specifikke faglige vanskeligheder.

  • Elever, der midlertidigt er faldet ud af skolen

  • Elever, der har behov for en intens faglig indsats.

  • Elever med anden kulturel og sproglig baggrund.

Undervisningen planlægges og indledes med en individuel målsætning og på baggrund af en samtale med eleven og evt. forældre. Eventuelt testes eleven i forbindelse med undervisningen for det faglige niveau eller læringsstil.

Undervisningen finder sted på Daghøjskolen Sydvestjylland i et skærmet miljø eller efter aftale andre steder.

Der laves løbende mundtlige og skriftlige evalueringer.

Der indgås en skriftlig aftale om ordningen.