Daghøjskolen tilbyder test og undersøgelser

Daghøjskolen Sydvestjylland tilbyder forskellige former for tests og udredning med udgangspunkt i, hvilke muligheder, der er for at finde ressourcer at bygge videre på.

Testene bruges kun til at afklare, hvad der er udgangspunktet for den personlige udvikling og målsætning.

  • Fysiske tests

     Konditionstest

     Bodymassindex, vægt og fedtprocent.

     Sundhedsprofil

     Helbredsprofil

     Smerteprofil

  •  
  • Social færdighedsprofil - en test, der har baggrund i cognitiv terapi og er baseret på selvrapporterende spørgsmål om relationelle færdigheder. Testen er anvendelig til selvudvikling og refleksion.

  • Test for fagligt niveau

 Dansk

 Matematik

 Engelsk

 Tysk

 Test for ordblindhed

  • Ressourceprofil
  • Sansetest - en test, der viser betoningen af vores sanser og har baggrund i NLP psykologien. Betoningen af vores sanser vil være vidt forskellig fra menneske til menneske og vil være afhængig af både arv, miljø, temperament og træning. Når du bliver bevidst om, hvordan din sansebetoning er lige nu, kan du bevidst fokusere på de stærkeste sanser som dine ressourcer og letteste måde til kontakt/forståelse. Du kan træne de svageste sanser, som mulighed for at udvide og nuancere din evne til opfatte og forstå.
  • Test for indlæringsstrategi - en test, der har udgangspunkt i Howard Gardners test på de 7 intelligenser. Intelligens har mange facetter og er den generelle mentale  evne til at beregne, ræsonere og opfatte sammenhænge og analogier, lære hurtigt, gemme og genkalde information, bruge sproget flydende, klassificere, generalisere samt tilpasse sig nye situationer. Testen giver et overblik på, hvordan fordelingen af dine inteligenstyper er, og dermed også dine foretrukne indlæringsstrategier (hvordan du lærer bedst). Samtidig viser testen også, på hvilke områder, du kan have god effekt af at træne bevidst.
  • Test for karakterstyrker og signaturstyrker - baseret på VIA karakterstyrketest, der hjælper dig til at finde dine stærke sider.
  • Test for læringsstil - baseret på Kolbs læringsstile, der giver dig indsigt i, hvordan du lærer bedst.
  • ADL- profil - der viser styrker og svagheder i forbindelse med, hvordan du tackler praktiske færdigheder i din dagligdag.