Som en del af din STU kan du komme ud i virksomhedspraktik i op til 13 uger i flere perioder.

Vi forsøger at matche dig og det du ønsker med en erhvervsvirksomhed i området.

Vi vil helst have at du kommer ud i det "rigtige"  erhvervsliv, og vi har aftaler med adskillige virksomheder indenfor forskellige brancher som kantiner, butik, gartneri, værksteder, dyrehandler, børnehaver, cafeer, lager, håndværkere, produktionsvirksomheder og servicevirksomheder.

Vi vurderer praktikstedet på forhånd og du kommer også med ud og ser virksomheden, inden du kommer ud i selve praktikken.

Du har mulighed for selv at ønske en virksomhed som praktiksted, hvis du har et bestemt sted du gerne vil hen, men det forudsætter at vi indgår en aftale med virksomheden og at der bliver lavet en uddannelsesplan for dig på stedet. Desuden vil vi følge dig tæt i praktikken.

Skal du ud i en fødevarevirksomhed, har du mulighed for at tage et hygiejnebevis hos os inden du skal afsted.

I forbindelse med praktikken beder vi om en skriftlig udtalelse fra den virksomhed, eleven har været i praktik hos. Udtalelsen bliver suppleret med et møde og en mundtlig evaluering af, om de individuelle læringsmål for praktikken er opnåede.

Virksomhederne får skemaet tilsendt, men skemaet kan også ses og besvares online her.