Daghøjskolen tilbyder coaching

Daghøjskolen tilbyder coaching som supplerende tillægsydelse til alle vore kurser mod betaling.

Emnet kan være personlig karrrierevejledning, personlig sundhed eller personlige udfordringer. 

Typisk kan det være svært at vide, hvad man vil og coachen hjælper derfor med at afklare, hvad målet er for den enkelte indtil til næste samtale. Det er ofte, at kursisten selv har svaret, men har brug for hjælp til at se tingene fra en anden vinkel.

Vore coaches er diplomuddannede. 

Pris: Kontakt os.