Daghøjskolen tilbyder personligt udviklende samtaler med psykoterapeut

Samtalerne er inkluderet i STU-forløbet, men en tillægsydelse for andre kursister.

Samtalerne tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Det kan være værdifuldt at tale med en uafhængig person, f.eks. hvis der er personlige problemer. Samtalerne har fokus på at finde løsninger, finde nye strategier og se nye muligheder. Samtalerne hjælper til selvindsigt, og at blive bevidst om egne ressourcer, barrierer og handlemønstre. Det kan være en støtte til bedre faglig indlæring og at kunne fungere bedre socialt med andre mennesker.

Fokus for samtalen kan fx. være at:

 • - kunne håndtere egne følelser på en hensigtsmæssig måde
 • - træne sociale færdigheder
 • - lære at håndtere konflikter på en konstruktiv måde
 • - kunne sætte dine grænser, sige til og fra
 • - kunne slippe tanker/bekymringer, der evt. forstyrrer nærværet eller nattesøvnen
 • - styrke selvtillid og selvværd
 • - træne din evne til at kunne koncentrere sig
 • - opbygge netværk/sociale relationer, der er positive for dig
 • - finde motivation i hverdagen
 • - passe bedre på dig selv, så du trives endnu bedre
 • - sætte mål - både fagligt og personligt - og nå dem

Eller støtte og hjælp til at:

 • Løse problemer med klassekammerater, i din familie, med din kæreste eller venner
 • Bearbejde eftervirkninger af mobning eller andre oplevelser, der forstyrrer din trivsel i dag