En frisk start

En frisk start er et kursus på 26 uger, der er målrettet kursister, som har været sygemeldt gennem lang tid.

Formålet er først og fremmest, at deltagerne får fred og ro til at blive et helt menneske igen efter en langvarig periode med smerter og stress.

Vi håber også, at deltagerne i løbet af kurset får evne til at se nye muligheder og lyst og mod til at forfølge disse muligheder.

Indhold

Vi bruger tid på at lære teknikker og metoder til at  håndtere smerter og til at tackle de udfordringer, der er ved at leve med smerter.  Det kan være fysiske teknikker som afspændingsteknikker, mindfulness, kost og evt. let motion.

Det kan også være metoder til refleksion som fx samfundsdebatter, foredrag, vejledningssamtaler og individuelle personlige udviklingssamtaler.

Har du overskud til det, kan vi tage faglige emner op som  fx IT, dansk, samfund, sundhed, sprog og kommunikation, men det er ikke et krav.

Vi kombinerer kurset med virksomhedsbesøg, besøg på uddannelser, kontakt til frivillige foreninger og netværk og besøg på kultur - og fritidstilbud.

Det giver inspiration til at tænke anderledes.

Metoder

Vi laver ikke behandling, vi arbejder med læring, og læring forstår vi som udvikling.

Til læring bruger vi anerkendende pædagogik. Dvs. at vi anerkender dig som du er, og vi anerkender, at der findes mange meninger,  men vi ved også at alle kan lære nyt.

Vi synes ikke, det er nødvendigt at være perfekte, for så er der ikke noget at arbejde med, og vi betragter livet som en arbejdsproces.

Vi ved det er meget anderledes end den måde andre skoler arbejder på, men vi kan se det opbygger, genopbygger og styrker vores kursister. 

For mange af vores kursister bliver det et vendepunkt  i livet. Du skal derfor ikke forvente, at kurset kan sammenlignes med noget, du har prøvet før.